Povzetek projekta - eduteach

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Povzetek projekta

ABOUT EDU TEACH
V zadnjih letih je pomen visoke kakovosti v pedagogiki in vzgoji vse bolj potrjen in se odraža v velikem številu evropskih strategij, politik in programov med Evropsko komisijo in članicami EU. Leta 2011 je Svet EU formalno priznal osrednji vpliv zagotovitve storitev za vzgojitelje za individualni, družabni in ekonomski uspeh. Strategija EU 2020 kot ključni element prepoznava zagotavljanje kvalitetnega in dostopnega izobraževanja in skrbi. Rezultati mednarodne raziskave spretnosti (Pisa 2012 (OECD) in Pirls/Iglu 2011 (IEA)) dokazujejo odnos med predšolsko vzgojo in varstvom in učinkovitostjo šole, ki je bistvenega pomena za razvoj posameznika in posledično ključna za prihodnost. Izboljšanje splošnega dostopa in kakovosti izobraževanja vzgojiteljev in ravnateljev, ter dajanje podpore njihovem osebnem razvoju bo zagotovilo prispevalo k evropskim ciljem.

Namen EduTeach projekta je oblikovati, testirati in izvajati program modularnega usposabljanja, ki je prilagojen potrebam in interesom pedagogov in vzgojiteljev (za otroke starosti 0-6 let) po vsej Evropi. Za zagotavljanje fleksibilnega in individualnega učenja bo usposabljanje temeljilo na IKT in bo vključevalo pravično ravnotežje med interaktivnimi in samostojnimi učnimi dejavnostmi. Z uporabo rezultatov analize potrebe uporabnikov in ocene izvajanja usposabljanja, se EduTeach nadalje nagiba k razvoju raziskovanja in razvoja modelov, metod in didaktičnih strategij za učinkovito spletno usposabljanje pedagogov, vzgojiteljev in ravnateljev.
Sklop posameznih projektnih ciljev služi predhodno omenjenemu namenu in vključuje:
  • razvoj številnih interaktivnih, medijsko obogatenih učnih modulov;
  • vzpostavljanje baze podatkov, vključno z digitalnim učnim gradivom v 8 evropskih jezikih;
  • razvoj učne platforme, ki bo služila kot domače okolje za program spletnega usposabljanja.
Projekt, ki bo temeljil na analizi potreb uporabnikov, bo  ustvaril module spletnega usposabljanja za nadaljnje strokovno  usposabljanje. Modul bo vseboval 9 sej s poudarkom na primerih dobrih  praks, pedagoško teorijo, ključno strokovno razpravo in podobne teme.

Seja bo vsebovala tri dele:
  1. Samostojno učenje: Udeleženci bodo brali in si ogledali  gradivo v digitalnem Sistemu učnega upravljanja (Learning Management  System), ki temelji na ILIAS 5.1.
  2. Pripovedovanje: Integracija problematičnih izbraževalnih  primerov, ki so v skladu s temo modula in ki jih delijo strokovnjaki iz  vse Evrope.
  3. Spletni semiraji (webinarji): Vsak webinar bo imel  moderatorja, ki bo partner, višji pedagoški strokovnjaki pa bodo  povabljeni kot glavni govorniki. Posneti primer kontekstualiziranega  problema se bo zavrtel in o njem se bo razpravljalo preko spleta.

Povezava do platforme: www.eduteach-portal.odl.org
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü