Tietoa EduTeach-projektista - eduteach

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Tietoa EduTeach-projektista

ABOUT EDU TEACH
Projektin yhteenveto:

Pienten lasten laadukkaan kasvatuksen ja hoidon merkitykseen  on viime vuosina alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota useissa Euroopan  komission ja jäsenvaltioiden yhteisissä strategioissa,  menettelytavoissa ja ohjelmissa. Vuonna 2011 Euroopan unionin neuvosto  tunnusti virallisesti, että varhaisvuosien palveluiden tuottamisella on  keskeisen vaikutus yksilölliseen, yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen  menestykseen. EU:n Eurooppa 2020 -strategiassa avaintekijöitä ovat  laadukas ja käytettävissä oleva kasvatus. Kansainvälisten  taitotutkimusten (Pisa 2012 [OECD] ja Pirls/Iglu 2011 [IEA]) tuloksista  voidaan tunnistaa varhaislapsuuden kasvatuksen ja hoidon (ECEC) sekä  koulumenestyksen välinen suhde, joka on olennaisen tärkeä yksilön  kehitykselle ja sen myötä tulevaisuudelle. Mitä enemmän ja parempaa  koulutusta ja henkilökohtaisen kehittymisen tukea esikoulun opettajille  ja kasvatusjohtajille on tarjolla, sitä tehokkaammin eurooppalaiset  tavoitteet voidaan saavuttaa.

EduTeach-projektin tavoite on suunnitella, testata ja  toteuttaa modulaarinen koulutusohjelma, joka mukautetaan pienten lasten  (0−6 vuotta) kasvatuksesta ja hoidosta vastaavien tahojen tarpeiden ja  etujen mukaiseksi Euroopassa. Joustavan ja yksilöllisen oppimisen  mahdollistamiseksi tarjottava koulutus perustuu tieto- ja  viestintäteknologiaan, ja siinä käytetään vuorovaikutteisia ja  itseopiskeluun perustuvia opiskelumenetelmiä tasapainoisella tavalla.  EduTech pyrkii siihen, että sen kasvattajille, esikoulun opettajille ja  kasvatusjohtajille tarjoama verkkokoulutus olisi mahdollisimman  tehokasta. Tässä se hyödyntää niin tarveanalyysin tuloksia ja jo  toteutettujen koulutusten arviointia kuin yleisempää mallien,  menetelmien ja didaktisten strategioiden tutkimusta ja kehitystä.
Edellä mainittuun päämäärään pyritään seuraavilla yksilöllisillä projektitavoitteilla:
  • vuorovaikutteisten, useita viestintävälineitä käyttävien oppimismoduulien kehittäminen
  • kahdeksan Euroopan kieltä sisältävän digitaalisen oppimismateriaalin luominen
  • verkkokoulutusohjelman pääympäristönä toimivan oppimisalustan kehittäminen.   

EduTeach-projektissa luodaan käyttäjien tarveanalyysiin  perustuvia verkkopohjaisia koulutusmoduuleja ammattimaiseen  jatkokoulutukseen. Yhdeksässä koulutusistunnossa keskitytään parhaisiin  käytäntöihin, pedagogiikan teorioihin, asiantuntijakeskusteluihin tai  muihin vastaaviin aiheisiin. Istunnossa on kolme osaa:
  1. Itseopiskelu: Osanottajat lukevat ja katselevat materiaalia  ILIAS 5.1 -sovellukseen perustuvassa digitaalisessa oppimisen  hallintajärjestelmässä.  
  2. Tarinankerronta: Sellaisten kasvatukseen liittyvien  ongelmatapausten esittely, joiden teemat sopivat moduulin aiheeseen ja  ovat yhteisiä ammattilaisille eri puolilla Eurooppaa.
  3. Webinaarit: Kutakin webinaaria johtaa joku kumppaneista.  Niiden pääpuhujiksi pyydetään alan kokeneita asiantuntijoita.  Webinaarissa esitetään tallenne tiettyyn kontekstiin sijoittuvasta  ongelmatapauksesta, josta sitten keskustellaan yhdessä verkossa.

Linkki alustaan: www.eduteach-portal.odl.org
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü